پشت این پنجره های بسته
منتظر می مانم
تا طلوع غزل چشمانت…
مهناز نصیرپور
گریه،
طوفان حسودی ست
که گل سرخ لبخند را
حتی برای یک روز

تاب نمی آورد

مه ناز نصیرپور

پ.ن:پرپر شد رویای صورتی بهارم

حالا با خیال راحت ببار بر گونه های زردم