بهارم را به لبخندت

دوباره ارغوانی کن

 

مهناز نصیرپور

غزلِ یادِ تو

هردم

جاری ست

بر لب صورتی احساسم…

 

مهناز نصیرپور

تویی آن یادِ همواره
که در شهرم
میان های و هوی سرب و آهن
همچنان جاریست
نمی دانی که بی تو
سهم چشمانم
همین اندوه تکراری ست
مهناز نصیرپور
متن پیراهن من
از خیالِ بارشِ آغوشت
گل داده…
تار موهای بلند شعرم
به سرانگشت نوازنده ی تو
مشتاق است…
مهناز نصیرپور

 

دلتنگی
ناقوسی ست که
هر جمعه
هفت بار
نواخته می شود

مه ناز نصیرپور

رفتنت،

یلدای دردِ واژه ها

 

مه ناز نصیرپور

You are the smile  of my life;

Shine forever to flourish my poems

#Mahnaz_Nasirpour

لبخند زندگی منی؛
همیشه بدرخش
تا شکوفا شوند
اشعارم

#مه_ناز_نصیرپور
۱۲ فروردین ۹۶
ساعت یازده و پنج دقیقه

جمعه

لبخند هفته است

وقتی از دریای چشمانت

به ساحل دستانت

در نوسانم

 

مهناز نصیرپور

آبان نود و پنج

 

تو را پوشیدم و

آغوش من گل کرد

 

مهناز نصیرپور

روز هفتم

وعده ی دیدار ماست

ای تو

مهر روشنِ تقویم من

 

مهناز نصیرپور