دیرم شده و مقصرش آغوشت
معتادِ توام؛ مخدرش آغوشت

این دفتر لحظه‌ها پر از خاطره‌ات
تاریخ‌نویس و شاعرش آغوشت

#مه_ناز_نصیرپور
💕

T.me/MehreMordadi

روی تابِ عشق تو دلواژه ها بی تاب شد

دخترِ احساس از رویای تو بی تاب شد

چشمهایت، مطلعِ شعر نیایش خوبِ من

باغِ آغوشت برایم بهترین محراب شد

 

مهناز نصیرپور

فسانه می شود آغوشها

وقتی خدا خواهد

ترانه می شود آغوش ها

وقتی خدا خواهد

اگرچه خواستید مردم نبینند موی زنها را

رسانه می شود آغوشها

وقتی خدا خواهد

 

مهناز نصیرپور

۴ تیر ۹۷

پ.ن: جهانی می شود آغوش ها وقتی خدا خواهد…

مهرِ تقویمِ مرا باد که برد

مهر تو در دل من پابرجاست

شوق آبان و تب آمدنت

آذرعشق، درونم برپاست

مهناز نصیرپور

اول آبان نود و شش

اولین روز دومین ماه سومین فصل سال فرخنده

آبانتان پرباران♥

حیاط خانه ی آغوش من را

دوباره پر کن از عطر گل یاس

شکوفه می زند فصل خزانم

به مهر روی تو ای شعر احساس

مهناز نصیرپور

ساعت به وقتِ مرداد
مهرت به جانم افتاد

آتش گرفته واژه
شعری به دفترم داد

مهناز نصیرپور
♥️

مردادی‌های عزیز
میلادمون فرخنده

بی تو تهرانم اسیر انتحار
واژه ی تبدار درد و انتظار

این وداع آخرین، جانم گرفت
یک خشاب، بغض و دریغ وانفجار

مهناز نصیرپور
هفده خرداد نود و شش
ساعت ۱۷:۵۰ دقیقه

 

شیرین امردادم

 

در حسرت فرهادم

 

من، خسته شدم

برگرد

ای نیمه ی خردادم

 

مهناز نصیرپور

از تو گلباران شده پیراهنم

گوش جانم را پر از آواز کن

غنچه ی گلواژه ها پژمرده شد

نغمه ی شعرم دوباره ساز کن

 

مهناز نصیرپور

آرزوی من تویی؛‌‌‌‌امّید را آغاز کن
نُت به نت آرامشم را ساز کن

بال بگشا در شب تنهایی ام
تا نهایت با دلم پرواز کن

#مه_ناز_نصیرپور

#شب_آرزوها