واژگون

شد “مسلم” از بامِ ستم

مطلع آلاله های

واژگون

 

مه ناز نصیرپور

پ.ن: به لطف و نگاه پرمهر پروردگار،

این شعر در بخش گردون مسابقه ی آئینی سایت شعر نو مقام چهارم را کسب کرد.

http://shereno.com/post-30302.html

نینوا

آوای تلخ درد شد

در رگ تاریخ،جاری

نینوا

 

مه ناز نصیرپور