خاتون! ما هنوز زیر #پوتین سکوت، به اشغال تن داده ارتشِ امنیت خود را به وطن‌فروشی فروخته‌ایم ما روح ترس‌خورده‌ی مسخ‌شده‌ی انفعالیم هق هقی فروخورده فریادِ زخمی بی‌ضماد بغضی مزمن در گلوی سرنوشت… ما باید از چشمانِ خودی‌ها پنهان شویم که از با هم نبودن اینگونه بی هم شده‌ایم ما، از خنجر خیانت، این چنین […]

حجازِ جهل

اینجا حجازِ جهله که ظاهرِش جدیده پاداشِ آرزوهات یه پارچه‌ی سفیده اخبارِ دائما بد تو گوش ما می‌پیچه ارزش جونِ آدم اینجا همیشه هیچه رویای دخترامون رنگیِ داسِ درده غیرت اگه جنونه لعنت به هر چی مَرده این خولیِ تحجر از هرچی بنده آزاد از حمله‌ی ت…
پرواز 752 flight iran ukrain سقوط هواپیما

باتلاقِ افسوس

نه گریه دردو درمونه نه شادی دیگه می‌خونه از اون فصلی که تو رفتی بهار، عین زمستونه تموم عکساتون خیسه قلم ،مرثیه می‌ریسه عروسی یادته #الوند ؟ کجاس اون کوچه و ریسه شماها کوه من بودید شفای روح من بودید همیشه فصل پایان غم و اندوه من بود…

تقدیر

زیرِ آوارِ تقدیر، آرزوهایم... مهناز نصیرپور

خنده ی سرخابی

  شهر سربیِ کبودم آسمانِ آبی ات کو؟ شوق چشمانت رمیده خنده ی سرخابی ات کو؟ واژه ها تبعیدِ بغض و بیدها درگیر بادند فصل رویایت زمستان رویش شادابی ات کو؟ آرزوها غیرِ ممکن مردمت فکرِ مُسَکِّن خستگیهاشان چه مزمن آخرِ بی خوابی ات کو؟ تو سیه…

گرونی بنزین

خبرنداشتن بعضیا از گرون کردن بنزین مثل اینه که آدم نفس بکشه و بگه من نمی دونستم هوا وجود داره...   مهناز نصیرپور

شاعرِ آغوشت

دیرم شده و مقصرش آغوشت معتادِ توام؛ مخدرش آغوشت این دفتر لحظه‌ها پر از خاطره‌ات تاریخ‌نویس و شاعرش آغوشت #مه_ناز_نصیرپور 💕 T.me/MehreMordadi…